Praktisk info

INFO HØSTEN 2022        

Steinkjer 08.09.22

Vinteropphold ved Brygge 1:                                                                                                                                 

De som ønsker vinteropphold ved Brygge 1 må gi melding til Eggebogen Båtforening (EBBF) innen 20/9 – enten via

e-post: post@ebbf.no eller ved å legge melding i postkassen i Bogen.

Overflytting til bobleanlegget på brygge 1 kan foretas fra 25/10 til 1/11.

Meldingen skal inneholde:

Ditt navn: ………………………………………………………………………………………

Reg. nr. på båt: ………………………………………………………………………………

Båttype (motorbåt/seilbåt): ………………………………………………………………………..

Størrelse (lengde og bredde i cm): ……………………………………………………………….

De som ønsker å leie plass på utearealet, men som ikke trenger assistanse av mobilkrana, må gi beskjed innen 20/9 via e-post til post@ebbf.no eller ved å legge beskjed i postkassen på Bogen for å få tildelt plass.

NB! Båter kan ikke plasseres utenom anvist plass. Båter/krybber/vogner på landområdet skal merkes med navn og telefonnummer. Manglende merking medfører et gebyr på kr. 500,-.

Fellesopptak:

De som skal stå ute på parkeringsplassen i vinter, og som trenger mobilkran, møter fredag 21/10 og lørdag 22/10. Kranen starter kl. 16:00 fredag og kl. 09:00 lørdag. Påmelding må skje innen 27/9 til Eyvind Lindmo på e-post eyvind.lindmo@ntebb.no eller ved å legge beskjed i postkassen i Bogen. Husk navn, båtstørrelse og vekt. Se for øvrig www.ebbf.no for eventuell oppdatert informasjon. Båtopptaket er basert på dugnadsarbeid, så alle oppfordres å hjelpe til.

Priser for EBBF-medlemmer:

Utearealet: Kr. 700,- pr. båt.

Boblehavn ved Brygge 1: Kr. 2.100,- pr. båt.

Priser for båteiere som leier plass på Bogen, samt båteiere fra andre havner:

Utearealet: Kr. 1.600,- pr. båt.

Boblehavn ved Brygge 1: Kr. 2.900,- pr. båt.

EBBF-medlemmer har fortrinnsrett på plass ved både boblehavn og på utearealet.

Strømavlesing på brygge 1 vil bli foretatt av EBBF. På landområdet er strømmen avlåst, og alle som ønsker strøm i vinter kontakter EBBF for registrering og tilgang.

Brygge 2, 3, 4 og 5 avleser strømforbruket og rapporterer dette som tidligere. Husk at avlesning og innrapportering skal skje innen årsmøtet.

Stenging av bryggeanlegg:

Brygge 2, 3, 4 og 5 vil bli stengt 6/11. Båter som ikke er fjernet fra bryggene innen 7/11, vil bli flyttet til ledige svaiplasser. EBBF tar ikke ansvar for disse båtene. Gebyr for båter som må flyttes: Kr. 1.000,-.

Utmeldinger og utvidelser:

Dato for oppsigelse og eventuelle endringer av båtplass vil bli lagt til forfallsdato for kontingent. Ved oppsigelse etter betalt kontingent, vil depositumet (innbetalt beløp for båtplassen) bli utbetalt i henhold til vedtektene, men selve kontingenten vil ikke bli refundert. Nye innmeldinger i foreningen blir registrert og får tildelt plass når plasser fristilles – enten for kjøp eller fremleie.

Styret

BRYGGEPLASSER

1 felt = 30 cm.

Pris:

Årlig medlemskontingent: Kr. 800,- + antall felt x kr. 230,-.

Eksempel: 7 felt (minste tillatte antall felt i EBBF) x kr. 230,- = kr. 1.610,- + kr. 800,- = kr. 2.410,-.

Innskuddspriser på bryggeplass:

Kr. 4.000,- + kr. 1.000,- pr. felt. 

Eksempel: 7 felt (minste tillatte antall felt i EBBF) kr. 4.000,- + 7.000,- = kr. 11.000,-.

Beløpet er et innskudd, og vil bli tilbakebetalt ved oppsigelse av plass ut fra gjeldende regelverk.

Hvor stor bryggeplass må jeg ha?

Du bør ha 3 felt mer enn hva båtens bredde skulle tilsi. Båtplassene måles fra midt på den gangbare bommen til midt i fortøyningsbommen – dvs. at alle båtplasser er 30 cm (1 felt) smalere enn oppgitte bruttomål. 

Eksempel 10 felt: 300 cm – 30 cm = 270 cm – 15 cm (flottør) = 255 cm lysåpning.

LEIE AV KLUBBHUSET «RAMPA»

Rampa egner seg for tilstelninger for opp til 30 personer. Spørsmål vedrørende leie av Rampa foretas ved å sende en

forespørsel til post@ebbf.no, eller ved å legge en forespørsel i postkassen på Rampa.

Kafédriften er avviklet, men det er fullt mulig å ta med seg kaffe og mat og sitte ute (når været tillater det) og spise i idylliske omgivelser.

GJESTEHAVN

Gjestehavn med landgang tilpasset rullestolbrukere. 

På ettermiddag/kveld er det tilgang på vann og fylling av diesel, samt WC.

Avgift pr. døgn: Kr. 100,- inkl. strømtilknytning.

VINTERHAVN OG LAGRING PÅ UTEOMRÅDET

EBBF tilbyr også muligheten til å enten ligge ute i åpen sjø om vinteren ved bobleanlegget i havna, eller å lagre båten på landområdet.

Priser for EBBF-medlemmer:

Utearealet: Kr. 700,- pr. båt.

Boblehavn ved Brygge 1: Kr. 2.100,- pr. båt.

Priser for båteiere som leier plass på Bogen, samt båteiere fra andre havner:

Utearealet: Kr. 1.600,- pr. båt.

Boblehavn ved Brygge 1: Kr. 2.900,- pr. båt.

Eventuelt strømforbruk til egen båt kommer i tillegg til nevnte priser.

EBBF-medlemmer har fortrinnsrett på plass ved både boblehavn og på utearealet.