HOVEDSIDE KONTAKTLISTE BILDEGALLERI PRAKTISK INFORMASJON

E G G E B O G E N   B Å T F O R E N I N G  -  E B B F

Båtforeningen holder til innerst i Beitstadfjorden i Steinkjer - Bygdenes By. GPS posisjon: N64 0.780 N - E011 27.900 E.
EBBF ble etablert i 1973 og har i dag 223 medlemmer. Foreningen disponerer 265 bryggeplasser.
Alle brygger er nå åpnet, slik at de som har plass, kan ta disse i bruk.
De som ligger ved brygge 1 uten fast plass, må flytte båtene innen 25. mars.


Informasjon om vårsesongen 2020 finner du under menyknappen "informasjon".Referat fra årsmøtet ligger under menyknappen "Informasjon".


Uheldige omstendigheter førte til at en båt sank ved bryggeanlegget. Atter en gang er det all grunn til å verdsette vår eminente kranbåt "Klin Toki II" som sammen med mannskap fikk fraktet båten inn til brygge for heving slik at pumper kunne overta for så å få den flytende til sin rette posisjon - over vann.


LEDIGE BÅTPLASSER
Vi har noen ledige båtplasser i havnen - både for kjøp og fremleie.
Ved interesse, send en e-post til post@ebbf.no.
 

VEDLIKEHOLD AV ANLEGGET DENNE SESONGEN
Arbeidslaget har utført nødvendig vedlikehold av båtslippen da vinterens is og sjø har vært noe hardhendt mot den. Vi har ellers fått montert svingskive ved brygge 1 - noe som gjør landgangen tryggere ved brytninger mellom flo og fjære. Arbeidslagets hovedoppgave denne sommeren vil i hovedsak bestå av opprensking av skjell som har lagt seg som et tykt lag på slanger ved bobleanlegget.

LEIE AV KLUBBHUSET RAMPA
Rampa egner seg for tilstelninger for opp til 30 personer.
Spørsmål vedrørende leie av Rampa foretas ved å sende en e-post til
post@ebbf.no, eller ved å legge en beskjed i postkassen på Rampa.
   


HUSK Å LÅSE DØRA

Vi henstiller til brukerne av bryggene å alltid lukke dørene uansett hvor lenge de skal være i båten - hvis ikke mister vi en del av tilgangskontrollen til anlegget.


MAKS 5 KNOP I HAVNEBASSENGET

Det er over tid kommet inn meldinger om alt for stor fart i havneområdet. Nå når alt er på plass, med både lys og vannfylling i det nye bølgedemperanlegget, fant vi det nødvendig å sette opp et skilt som en påminnelse om fartsgrensen på 5 knop. Det er vårt håp at dette vil bli respektert slik at bestemmelsen som er satt i Havnereglementet blir respektert.

Innenfor ei linje ytterpunkt Bogakaia og rød stake ved Sørsikaia er største tillatte hastighet 5 knop. I nærheten av bryggene må farten ytterligere reduseres og stor oppmerksomhet utøves.
NY BØLGEDEMPER
Bølgedemperen, som er 70 meter lang og 5 meter bred, består av tre 50 cm rør som skal bryte og dempe bølgene inn mot båtanlegget.

Konstruksjonen ankom Eggebogen natt til 3. juli, og det betydde nattearbeid på arbeidslaget. De påfølgende to dagene ble det jobbet med innfesting og justering. Nå gjenstår det å fylle opp rørene til korrekt nivå med vann for å tynge anlegget ned slik at dempingen av bølgene skal bli mest effektiv. I tillegg skal det monteres lys på de tre søylene.

- Ut i fra erfaringer fra andre båtforeninger, som er godt fornøyd med sine anlegg av samme type, er vi nå spente på å få se virkningen av bølgedemperen, sier formann Geir Teigen.


Klar for innfesting og justering. Fra venstre: Torbjørn Bartnes, Torbjørn Ovesen, Torstein Karlsen og Øistein Sivertsen.
Innfelt bilde: Mottak av demperen.
Foto: Arvid Henriksen


STØTT BÅTFORENINGEN VIA GRASROTANDELEN
Siden Norsk Tipping ble etablert har hele overskuddet gått til samfunnsnyttige formål. Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å la 5 % av spilleinnsatsen gå til båtforeningen. Spiller du f.eks. Lotto for hundre kroner, så vil fem kroner gå til EBBF. Grasrotandelen gjelder for alle Norsk Tippings spill, bortsett fra Flax, Extra og Belago.

NB! Du kan bytte din grasrotmottaker når du måtte ønske det, og så ofte du vil. Den nye grasrotmottakeren får grasrotmidler fra det tidspunktet du endrer. For å delta i Grasrotandelen trenger du et Spillerkort fra Norsk Tipping.


KAMERAOVERVÅKING I BÅTHAVNA
Etter årsmøtevedtak hvor det ble vedtatt å installere overvåking ved anlegget, er dette nå ferdig montert. Det overvåkes via flere kameraer, slik at både landområdet og bryggene er dekket. Kameraovervåkingen er døgnkontinuerlig hele året - både sommer som vinter.


Roar Govasmark er her i ferd med å installere kameraene som overvåker områdene ved havna. Foto: Arvid Henriksen

 

Befaring og prøvekjøring: Fra venstre Vidar Tronstad, Torstein Karlsen, Per Egil Edvardsen, Torbjørn Ovesen, Geir Teigen og Birger Moe. Foto: Arvid Henriksen.

NY KLIN TOKI
Etter en sjekk på vår gamle ”kranbåt” Klin Toki - som egentlig skulle renoveres, ble det hurtig klart at dette ikke var noe godt alternativ. Det viste seg når den ble tatt opp av sjøen at den var i en forfatning som tilsa kondemnering. Den har for øvrig hatt en lang og tro tjenesteperiode i havna ved Eggebogen.

Vi måtte så se oss om for å finne en løsning til ny kranbåt slik at vi er beredt til nye oppdrag ved havna. Valget falt til slutt på å få den laget i aluminium med 12 stk. 400 liters bærere som holder den flytende. I samarbeid med Roel Produkter AS ble grunnlaget lagt ut fra erfaringer med den gamle, men med mye større bæreevne.
Klin Toki II har blitt til underveis ved godt samarbeid med byggherrene og brukere med justeringer og nytenkninger som gjør vår nye ”kranbåt” til et langt bedre redskap. Resultatet som vi er kommet til, virker meget tilfredsstillende. Den er utstyrt både med elektrisk og manuelle vinsj. Sistnevnte kan løfte over 2 tonn. Vi skulle derfor, etter vårt behov, stå godt rustet til nye tak ved bryggeanlegget.


NYTT SJØMERKE
Etter at isen tok det gamle sjømerket som vi tidligere satte opp, har vi nå satt opp ett nytt merke som viser de farlige skjærene ved Gluggen på Lundleiret. Det er mange som har fått et ublitt møte med disse skjærene gjennom årene. Det foregår bl.a. en god del kjøring med vannski, noe som er særlig farlig da skjærene ligger like under vannoverflaten ved normal vannstand. Sjømerket er satt opp på høyeste punkt, men det har føringer både inn mot Gluggen og videre lenger ut i fjorden.


Fra venstre: Torstein Karlsen, Torbjørn Ovesen og Rolf Bratsve som gjør honnør til merket.


BRYGGELEMMER
Bryggelemmer på hver side av båtplassen gjør det enklere og tryggere å gå ombord i båten. I tillegg får du et tørt sted å oppbevare trossene mens du er på sjøen.
Ingen former er like, så ta kontakt med arbeidslaget for å få spesialtilpassete elementer til din plass.
Prisen er kr. 200 for begge elementene - eventuelt kr. 100 for ett.VIS HENSYN - MAKS 5 KNOP I HAVNEN
Innenfor ei linje ytterpunkt Bogakaia og rød stake ved Sørsikaia er største tillatte hastighet 5 knop. I nærheten av bryggene må farten ytterligere reduseres og stor oppmerksomhet utøves.

Pass også på at du ikke sleper med deg en stor hekkbølge som kan være til sjenanse for de som nyter kaffen i båten eller de som jobber i motorrommet.


FORSIKRING OG REGISTRERING AV BÅT
Båter i havna skal være registrert i Båtregisteret (ført av Redningsselskapet) og de skal minimum ha ansvarsforsikring.
Det henstilles til alle å få dette i orden snarest mulig. Konsekvensen kan bli at medlemmer uten gyldig båtforsikring og reg. kort kan få sin nøkkel sperret inntil forsikringsbevis og reg. kort er forevist. Den som har tilgang på skanner, kan skanne inn dokumentene og sende de pr. e-post til: post@ebbf.no. Kopier kan også sendes foreningen pr. post.


LINKER
Beitstadfjorden Seilforening: www.beitstadfjorden.blogspot.com
Jekta Pauline: www.jektapauline.no
Steinkjer Sportsdykkere: www.steinkjersportsdykkere.noCopyright ©
Eggebogen Båtforening - Bogavegen 98 - 7725 Steinkjer. E-post: post@ebbf.no
Bankkonto: 4202 14 99123
Webansvarlig: Ove Elnan - ove.elnan@husbyggeren.no